PATENT
WYNALAZKI ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

POLSKI LOKALIZATOR KOSMICZNY

Każdy obiekt kosmiczny emituje ściśle określone indywidualne tylko dla niego promieniowanie.

Weźmy pod uwagę planety w naszej galaktyce.

Znamy ich ruch, wiemy gdzie każda z nich będzie w każdej konkretnej chwili.

 

Jest oczywistym, iż ich parametry względem siebie w każdej chwili będą odczytane i możemy to wiedzieć również o ich przyszłym położeniu i to w dowolnej chwili tej przyszłości. Oczywiście jeżeli nie nastąpi żaden kataklizm zmieniający wzory.

 

Mając powyższe na uwadze, plus wiedza że dokonując takich pomiarów z różnych miejsc na ziemi odczyty muszą się różnić zależenie od miejsca, możemy zbudować układ pomiaru naszego położenia.
Ta prawda jest stara jak świat, statki nawigowały i na takich opcjach.
Ta stara prawda jest jednocześnie jakże nowatorska.

 

Dokonując pomiary odległości od obiektu X umieszczonego w kosmosie, dokonując tego pomiaru w tej samej chwili z dwu różnych miejsc, miejsca A i miejsca B stwierdzimy, że obiekt X znajduje się w innej odległości od punktu A niż jest to odległość tego obiektu od punktu B.

 

Wykorzystując wiedzę gdzie konkretna planeta będzie o określonym czasie, przy wykorzystaniu wiedzy jakie konkretna planeta emituje promieniowanie możemy zbudować urządzenie pozycjonujące i informujące nas o czasie.

 

Gdy odbierzemy promieniowanie od wielu planet jednocześnie, będziemy wiedzieli o ich konkretnym położeniu względem siebie, a wiedząc z obliczeń kiedy takie położenie ma wypadać z uwzględnieniem zmian jakie wynikają z miejsca odczytu będziemy wiedzieli gdzie konkretnie jesteśmy i jaki mamy czas.

 

Trzeba tylko wyposażyć komputer w program który dokonuje obliczeń położenia planet względem siebie w konkretnym czasie.

 

Odebraliśmy sygnały np. od 10 planet i te sygnały pokazały nam gdzie te planety się znajdowały w chwili pomiaru. To program obliczy nam gdzie jesteśmy i poda nam również bieżący czas.

W tym programie komputerowym musimy uwzględnić i czas jaki pokonuje fala elektromagnetyczna od tak daleko oddalonych obiektów, bo inaczej wyniki będą zafałszowane.

OT TAKI STARO NOWY SPOSÓB NAWIGACJI, OT TAKI NOWATORSKI GPS.

 

NOWOCZESNA TECHNIKA Z POŁĄCZENIEM ZE STARYM DAJE NAM DOSKONALE ŚRODKI. BĘDZIEMY WIEDZIELI GDZIE JESTEŚMY, BO ODEBRALIŚMY SYGNAŁY OD PLANET BEZ ŚLEDZENIA NAS PRZEZ INNYCH.

REDAGUJĄCY STRONĘ  IRENESZ BORYCKI