PATENT
WYNALAZKI ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

ZAMKNIĘTE KOPALNIE WĘGLA

Strona w przygotowaniu...

 

Geo energia - geo energia cieplna

 

Wykorzystanie energii ciepła wnętrza ziemi. Stało się to i modne i ekonomiczne zarazem. W domkach jednorodzinnych stosuje się instalację wymiany ciepła – pompy cieplne. Aby je zastosować trzeba zerwać warstwę ziemi i zakopać wymienniki. Zerwać ziemię, lub wbić bezpośrednio w nią pionowo wymienniki ciepła. To oczywiście wiąże się z kosztami.

 

W rejonach gdzie są gejzery buduje się instalacje odbioru ciepła wykorzystując ją do wytworzenia prądu elektrycznego. Czyni się tak również i tam gdzie ich nie ma, jednak na stosunkowo małej głębokości jest cieplej niż na takiej samej w innym rejonie.

 

Wszędzie jednak Podstawą jest dostanie się w głąb.

 

Okazuje się iż nasza, ludzka wyobraźnia przeocza rzeczy oczywiste ( czy aby na pewno przeocza ? ).


Problem w tym, że mając kopalnie, np. węgla gdy się je wyeksploatuje w taki sposób, że dalsze wydobycie przestaje być opłacalnym, to zamyka się je. Pamiętajmy że są to głębokości rzędu 1000 metrów.

 

Mamy dostęp do wnętrza bez potrzeby ponoszenia nakładów na wykopy. Wystarczy to zaopatrzyć w urządzenia wymiany ciepła. To wszystko da się precyzyjnie obliczyć.

Pamiętajmy również, że zamknięte kopalnie mają już istniejące, systemy rur. Trzeba je tylko wyremontować i zaadoptować dla naszych potrzeb.

 

Jeżeli sceptyk powie, że jest to nie opłacalnym, to odpowiem, że skoro opłacalnym jest zrywanie warstwy ziemi i zakopywanie wymienników w domkach jednorodzinnych, to tym bardziej jest opłacalnym wykorzystanie w tym celu starych kopalń gdzie różnice temperatur są o wiele korzystniejsze niż przy płytkich wykopach. To raz, dwa mamy olbrzymie powierzchnie ( chodniki ) których wielkość nie da się w żaden sposób porównać z przydomowymi wykopami.

CHYBA ŻE JAK ZWYKLE, CZYLI -- JAK NIE WEIADOMO O CO CHODZI TO CHODZI O PIENIĄDZE. 


Bajerują nas a my jak matołki wierzymy.
CDN

IRENEUSZ BORYCKI

REDAGUJĄCY STRONĘ  IRENESZ BORYCKI